Terms and Conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจและอ่านรายละเอียดกันให้ดี เพราะเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขง่าย ๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัด ถ้าคุณไม่ทำตามข้อบังคับหรือเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่มีทางใช้บริการ ufabetterment.com ได้อย่างแน่นอน

Terms and Conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ : ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และในการสมัครสมาชิกนั้น คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลเท็จ หรือไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการเป็นสมาชิกของคุณ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทาง ufabetterment.com มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้บริการ หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน จะไม่มีการแชร์ข้อมูลให้บุคคลที่สามใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. การใช้งาน : ในการใช้บริการ ufabetterment.com จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีการฝากเงิน , ถอนเงิน , การวางเดิมพัน คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
 4. สิทธิ์ทรัพย์สินในทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บ ufabetterment.com ไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกใด ๆ ทุกกรณี เพราะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ufabetterment.com เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน ทางเราจะขอดำเนินตามกฎหมาย
 5. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : เงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ทาง ufabetterment.com สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่มีสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และ ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ : หากเกิดความเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการเว็บไซต์ ufabetterment.com ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทุกกรณี
 7. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมด ทาง ufabetterment.com ได้ควบคุมทางกฎหมาย หากท่านละเมิดข้อบังคับ จะถูกไต่สวนทางกฎหมายทันที
 8. การติดต่อ : หากท่านมีข้อสงสัย หรืออยากถามคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไข คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetterment.com
 9. การยกเลิกสมาชิก : หากผู้ใช้บริการท่านใดที่ละเมิดข้อบังคับ หรือเงื่อนไขในการใช้งาน ทางเราขอสละสิทธิ์การเป็นสมาชิกของคุณ
 10. การละเมิดข้อตกลง : ถ้าผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทั้งหมด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย โดยที่ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : หากใช้บริการ ufabetterment.com เท่ากับคุณยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด